پراتیـکـــ [شیء محور]

پراتیک شی محور | شاخه دیزاین محصول پراتیک

پراتیک [شیءمحور]، شامل طراحی یک فرایند تولید محصول از نقطه‌ی صفر ایده‌پردازی تا بسته بندی نهایی، و سپس تجربه و آزمایش این فرایند به کمک دست و ماشین است. در حالی که عملکرد را در پرانتز گذاشته‌ایم به طراحی و ساخت اشیاء کاربردی می‌پردازیم و ایده‌ها را عینی و سنجش پذیر می‌کنیم. به این ترتیب یا معنایی نو خواهیم ساخت و یا دست کم ایده‌ای را از اعتبار ساقط می‌کنیم. در [پروسۀ] پراتیک، بدن کار می‌کند و اندیشه‌ای ساخته یا آزموده می‌شود. آن‌چه از هر فرایند به جا می‌ماند رسوب مادیِ مکاشفه ای عملی در بوطیقای اشیاء روزمره است که آن را [پروتوتایپِ] پراتیک می‌نامیم. پروتوتایپ‌های پراتیک طیف گسترده‌ای از اشیاء کاربردی و دکوراتیو را در حیطۀ اشیاء روزمره، مبلمان، لوازم تحریر و لوازم شخصی، با تمرکز بر دیزاین شامل می‌شود.