دربارۀ ما

پراتیـکـــ [شیء محور]

شاخه دیزاین محصول استودیو پراتیک

پراتیک [شیءمحور]، زیر مجموعه‌ای از استودیو پراتیک با تمرکز بر دیسیپلین طراحی صنعتی است که به طراحی یک فرایند تولید محصول از نقطه‌ی صفر ایده‌پردازی تا بسته‌بندی نهایی، و سپس تجربه و آزمایش این فرایند با تکیه بر صنایع دستی و ماشینی می‌پردازد. در حالی که عملکرد را در پرانتز گذاشته ایم به طراحی و ساخت اشیاء روزمره می‌پردازیم و ایده‌ها را عینی و سنجش پذیر می‌کنیم. به این ترتیب یا معنایی نو خواهیم ساخت و یا ایده‌ای را از اعتبار ساقط می‌کنیم. در [پروسۀ] پراتیک، بدن کار می‌کند و اندیشه‌ای ساخته یا آزموده می‌شود. آن‌چه از هر فرایند به جا می‌ماند رسوب مادیِ مکاشفه ای عملی در بوطیقای اشیاء روزمره است که آن را [پروتوتایپِ] پراتیک می‌نامیم. پروتوتایپ‌های پراتیک طیف گسترده‌ای از اشیاء کاربردی و دکوراتیو را در حیطۀ اشیاء روزمره، مبلمان، لوازم تحریر و لوازم شخصی، با تمرکز بر دیزاین شامل می‌شود.      

درباره استودیو

سایر بخش‌ها

پراتیـکـــ [فضا محور]

کنش فضامحور

در پراتیک[فضا-محور]، تحت دیسیپلین معماری به گستره‌ای از مطالعات و خدمات طراحی محیطی در عرصه هایی همچون طراحی ساختمان، طراحی منظر، و طراحی داخلی می‌پردازیم. تعریف ساده ما از معماری، «فرم‌ یابیِ محتوای مفروض یک محدوده فضایی» است. بر اساس این تعریف، ما با بهره‌گیری از نظریه و فرایند تجربی معماری می‌کوشیم تا با پردازش کانسپت‌ها از خلال مواجهۀ محتوای پیش فرض و زمینه‌ی خاص هر فضا، به سنتزی دست یابیم که در قالب فرم معماری به تولید محتوایی نو منجر شود. از این رو بسته به کیفیت این مواجهه که تا حد زیادی به واسطۀ محدودیت ها و فرصت های زمینه، )همچون شرایط محیط کالبدی، ساختار اجتماعی و فرهنگی و شرایط اقتصادی( تعریف می‌گردد، پروژه های ما گستره‌ای از طرح‌های سادۀ کارکردگرا و اقتصادی تا طرح‌های پیچیده و با رویکردی انتقادی را در مجموعه متنوعی از کاربری‌ها ( از طراحی خانه های کوچک خصوصی تا کانسپت پروژه های بزرگ مقیاس و عمومی) در برمی‌گیرد. 

انتقال به پراتیک [فضامحور]

پراتیـکـــ [فب‌لب]

لابراتوار ساخت و توسعه طراحی

پراتیک [فب‌لب]، به ارائه مشاوره و خدمات در زمینه روش‌های خلاقانه ساخت ایده‌ها و طر‌ح‌های کانسپت کوچک مقیاس در گستره معماری و طراحی صنعتی می‌پردازد. بهینه سازی و توسعه طراحی ، مدل سازی، نمونه‌سازی سریع (پرینت سه بعدی)، ساخت قالب ‌های پلیمری، طراحی و ساخت بسته‌بندی، و طراحی فنی مبتنی بر cad/cam بخشی از خدمات لابراتوار را تشکیل می‌دهد. این خدمات به طور عمده شامل فرایندهای تجربی و مبتنی بر نوآوری در کاربردِ مواد و روش‌های ساخت و توسعۀ محصول هستند که در پروژه های اختصاصی شاخه شی-محور و شاخه فضا-محور مورد تجربه و آزمون واقع شده و از طریق لابراتوار در اختیار سایر طراحان نیز قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که هدف لابراتوار پراتیک، هم‌افزایی و ایجاد ارتباط موثر با طراحان خلاق و استارتاپ‌های متمرکز بر تولید محصولات فیزیکی، در پیشبرد اهداف نوآورانه است؛ و نظر به تعهد پراتیک نسبت به دیسیپلین دیزاین و مالکیت فکری و معنوی ایده و طرح، خدماتی نظیر مهندسی معکوس و مدلسازی محصولات از پیش موجود، خارج از قلمرو خدمات این مجموعه تعریف می‌شود.

انتقال به پراتیک [فب‌لب]